FINLAND: Finska staten har så här inte tagit tillvara regionala olikheter på ett sätt som hela nationen skulle tjäna på. Det menar författarna bakom rapporten Alustrategia 2020 som är Finlands regionstrategi för år 2020.
Ska de finska regionerna nå framgång måste de stöttas genom skräddarsydda utvecklingsåtgärder som både tar hänsyn till regionens unika situation, behov och styrkor. Den generella kompensationsmodellen där alla regioner dras över en kam och de mest utsatta bara får passiva stöd för att upprätthålla basfunktionerna i samhället måste så snabbt som möjligt fasas ut.
Författarna sätter också sitt hopp till den nya finska regionala statsförvaltningen som tillsammans med landskapsförbunden bör kunna driva sektorsövergripande regionala planeringsprocesser. Staten bör inte heller glömma bort kommunernas roll på den regionala arenan där de bidrar till fungerande boendemiljöer och sätter sin prägel på näringslivets innovationsklimat, menar författarna.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar