FINLAND: I dag kan politikerna i de finska kommunerna välja mellan en rad olika sätt att öka sitt samarbete. De tre modeller som i dag står till buds är värdkommunmodellen, samkommunsmodellen och nu även distriktskommunmodellen. Allt för att underlätta kommunernas samarbete och öka deras eventuella intressen för att gå samman.

De olika modellerna har gemensamt att de erbjuder och underlättar själva förvaltningen av befintliga och nya uppdrag som kommunerna vill göra gemensam sak av.

– Vilken modell som attraherar mest är inte det viktiga. Huvudsaken är att inte den pågående kommun- och servicestrukturreformen avstannar, anser kommunförbundets vice VD Timo Kietäväinen.

 

Läs mer: http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/11/Sidor/en-fortsattning-pa-kommun–och-servicestrukturreformen-maste-tryggas.aspx

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar