FINLAND: Förväntningarna om effektivare kommunstruktur har hamnat på kollisionskurs med önskan om en bredare, mångsidigare och mer lättillgänglig service för medborgarna. Målen med strukturreformen gick helt enkelt inte ihop.
Den finska Strukturreformen som påbörjades 2007 har utvärderats av en grupp forskare där professor emeritus Pentti Meklin hållit i trådarna. Han poängterar i sina slutsatser att reformen enbart öppnat upp för en rad möjligheter där alla förväntade mål funnits inom räckhåll men inte per automatik blivit en del av resultatet av själva reformarbetet.
– Merparten av kommunerna håller på att genomföra ändringar främst av organisationsstrukturerna. Detta som en följd av kommunsammanslagningar och nya samarbetsområden. De funktionella reformerna har inte riktigt kommit i gång ännu. Först när de genomförts vet vi vilka förändringar Strukturreformen verkligen innebar, säger Meklin i ett pressmeddelandet.
 
Länk: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar