FINLAND: Tjänstemän och beslutsfattare från 40 kommuner svarar i en enkät som finska kommunförbundet nu ställt samman att de varmt rekommenderar andra kommuner att gå samman. Deras egna erfarenheter av att gå samman med grannkommunerna har så här långt svarat upp mot de förväntningar som de haft om ökad effektivitet och rationaliseringar. Forskaren Siv Sandberg, från Åbo Akademi, som är en av dem som genomfört undersökningen påpekar samtidigt att det finns en tydlig skillnad i resultatet mellan den professionella ledningen och de övriga fullmäktigeledamöterna och nämndeledamöterna där de förstanämna varit mer positiva än de sistnämnda. – En tänkbar förklaring kan vara hur pass aktiva de olika grupperna deltagit i processen, säger hon.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar