FINLAND: Den finska regeringen gav i början av november stadspolitiken en särställning genom att bilda en speciell samarbetsgrupp under ledning av näringsminister Jyri Häkämies.

Det är ett led i att regeringen vill ge stadsregionerna en mer utpekad roll. Bakom beslutet finns flera orsaker. En av dem är den pågående kommunreform som regeringen sjösatt, där mindre kommuner förväntas söka sig till närliggande större städer där de finns. Dessutom ses de större städerna som motorer i de stadsregioner som den finska regeringen nu satsar på. 

Samarbetsgruppen ska fungera som en länk mellan regeringen och de enskilda stadsregionerna. Målsättningen är att säkerställa att de olika ministeriernas beslut bidrar till att stadsregionerna klarar av att förnyas och stärka sin konkurrenskraft.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar