FINLAND: I Finlands pressar den nyvalda regeringen på kommunerna ytterligare uppgifter. Oron har ökat påtagligt i kommunleden och Finska Kommunförbundet har uttryckt oro över att fler uppgifter innebär ökade utgifter för de redan ansträngda kommunerna. Vad som förvärrar situationen är att regeringen samtidigt lovat finländarna att inte höja inkomstskatten, vilket i sin tur gör det svårt för kommunerna att höja kommunalskatten för att kompensera mot de förväntade utgiftshöjningarna. Detta är nu inte allt. Regeringen vill vidare skära i de så kallade statsandelarna, det vill säga statens ekonomiska stöd till kommunerna, med sammantaget 600 miljoner euro per år. Det enda halmstrå som kommunerna nu kan hålla i är att regeringen lovat att främja stabilitet och hållbarhet i den kommunala ekonomin, något som många kommuner ser som en klen tröst i sammanhanget. Flera bedömare drar slutsatsen att den ökade ekonomiska pressen kan påskynda en omställning där fler kommuner väljer att söka ytterligare samarbeten, alternativt gå samman.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström      

Lämna en kommentar