FINLAND: Finska kommuner har långt kvar innan de nått den finska regeringens målsättningar om förbättrad servicestruktur. I Statsrådets redogörelse, som är en lägesrapport över den pågående kommun- och servicereformen, så poängterar den arbetsgrupp som stått för utvärderingen, att en hel del ytterligare insatser behövs för att samla det i dag splittrade startfältet. Det har exempelvis hänt allt för lite bland kommuner i glesbygd där många beviljats undantag. Samma sak i större städer och stadsregioner där man redan har uppfyllt reformens krav.
Visserligen ska reformen vara klar vid årsskiftet, men arbetsgruppen föreslår en rad åtgärder för perioden 2010 – 2012 för att hela processen inte ska stanna. Reformeringen måste fortsätta, menar arbetsgruppen och påpekar i redogörelsen att kommunerna måste börja inse att det enda de kan vänta sig är en ständig omställning. Därför föreslår man också en rad åtgärder för att få igång de kommuner där allt för lite skett, exempelvis tydligare direktiv och en förbättrad dialog mellan staten och kommunerna. Dessutom vill man ta ett helt nytt grepp genom så kallad växelverkan mellan olika grupper av kommuner. Tanken är att mindre kringliggande kommuner och stadsregioner ska bli bättre på att ta tillvara varandras styrkor i den större regionen.
 
Länk till Statsrådets redogörelse:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar