FINLAND: Den finska kommunsektorns parter på arbetsmarknaden väljer nu att gå samman för att lyfta effekterna av globaliseringen. Skälen är samma som i Danmark nämligen att globaliseringen ändrar villkoren för hela den offentliga sektorn.

Bland annat ställer man sig nu kritisk till att det företrädesvis är näringslivets villkor och i mindre utsträckning den offentliga sektorns situation som lyfts fram i den finska globaliseringsstrategin. Själva anser de att kommunsektorns finansiering, arbetskraftens kompetens liksom verksamhetens effektivitet har stor inverkan på hur attraktiv en region uppfattas bland utländska investerare och näringslivsaktörer.

Parterna föreslår nu därför att regeringen med globalt perspektiv ska se närmre på kommunsektorns nya villkor. Likaså vill man diskutera vad de krav som lyfts fram i kommun och servicestrukturprojektet står för och innebär utifrån samma perspektiv.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar