FINLAND: Var finns lyckade exempel på bra förvaltningsmodeller för växande metropolområden? Den frågan har både bostadsministern Jan Vapaavuori och förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi ställt sig. De har därför gått samman kring ett projekt för att söka internationella förebilder, framförallt för Helsingforsregionen.
– Vi hoppas få många goda idéer om hur boende, trafik, markanvändning, utbildning och serviceproduktionen kan utvecklas. För Helsingforsregionen måste samhällsstrukturen och trafiksystemen täcka hela pendlingsområdet runt huvudstaden på ett ekologiskt hållbart sätt. Dessutom krävs nya former för beslutsfattande, eftersom regionen löper över flera självständiga kommuner, påpekar de två ministrarna.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar