FINLAND: Nedlagda företag och hög medelålder gör mellersta Karelen till det senaste stödområdet i Finland. - Men det blir snart fler. De ekonomiska utsikterna är allt annat än goda, säger Ilkka Mella, på det finska arbets- och näringsministeriet.  

Nästan 150 jobb försvann när träpaneltillverkaren Puhos Board Oys gick i konkurs tidigare i höst. Till de knappt 90 arbetstillfällena vid företagets fabrik i Kitee i mellersta Karelen ska räknas ett 60-tal jobb hos underleverantörerna i regionen. Tillsammans blir det nära två procent av det totala antalet jobb i kommunerna Kitee, Kesälahti, Rääkkylä och Tohmajärvi i östra Finland.

– Området brottas med stora strukturella problem. Företag läggs ner och befolkningen blir allt äldre, säger Ilkka Mella, konsultativ tjänsteman på arbets- och näringsministeriet i Helsingfors.

Nu försöker regeringen lindra bördan genom att utse mellersta Karelen till ett område för plötslig strukturomvandling. Statligt stöd till omställning av arbetsmarknaden och fördelaktiga lånevillkor ska ge regionen en chans att vända utvecklingen. Området nära gränsen mot Ryssland har även tidigare varit föremål för statligt stöd, i samband med att knappt 200 arbetsplatser försvann till följd av nedlagda företag för några år sedan.

Tio stödområden

I dag finns sammanlagt tio områden för plötslig strukturomvandling i Finland, varav de flesta i den norra och

östra delen av landet. Ilkka Mella tror att antalet kommer att öka de närmaste åren.

– Finland har stora ekonomiska bekymmer. Fler regioner kommer att behöva statligt stöd, men tyvärr får de nog räkna med att beloppen blir lägre, säger han.

Kitee är med sina cirka 9500 invånare den största av de fyra kommunerna i mellersta Karelen, en av flera regioner i östra Finland som tappats på både arbetstillfällen och invånare de senaste decennierna. Regionen domineras av skogs- och trävaruindustri men problem med lönsamheten gör att arbetslösheten ligger närmare 20 procent.

– Nu finns ändå förhoppningar om att nya verksamheter ska kunna startas på nedlagda fabriksområden. Turismen har också vissa möjligheter med många besökare från Ryssland, säger Ilkka Mella.

Kommunsammanläggning

Nina Holopainen, utvecklingsdirektör i Kitee kommun, ser också en potential i turismen.

– Än så länge är den outvecklad, men det finns mycket att göra. Naturen, djurlivet och närheten till Ryssland ger oss goda förutsättningar, säger hon.

 

För att möta den ekonomiska nedgången och svårigheterna på arbetsmarknaden pågår just nu en intensiv diskussion om kommunsammanläggningar i regionen. Antingen bildar de fyra kommunerna i mellersta Karelsen en gemensam kommun som då skulle få cirka 18000, eller också söker de sig mot andra grannkommuner.

– Det är den stora politiska frågan här just nu. Vi har redan ett nära samarbete kring just turismen, men också i frågor som social omvårdnad och räddningstjänst, säger Nina Holopainen.

De senaste företagskonkurserna har skyndat på utvecklingen mot kommunsammanläggningar i regionen och Nina Holopainen tror att avgörande beslut kan komma att tas inom det närmaste halvåret.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar