Programmet Erasmus for Young Entrepreneurs syftar till att hjälpa nya och unga entreprenörer att bli mer konkurrenskraftiga. Genom principerna om resande och utbyte med andra kulturer och marknader är målet att skapa förutsättningar för samarbete och export, och framförallt hjälpa entreprenörer att anpassa sig till globalisering.

Resan får unga entreprenörer att växa

Redan på 1700-talet ansågs resandet och exponeringen för andra kulturer ha en central del i ungas utveckling  och den så kallade bildningsresan (Grand tour à la mode), som innebar rundresor i Europa, ansågs som i det närmaste obligatorisk. Resan löpte ofta över ett par år och innehöll träning inom såväl språk och handel som konst, arkitektur och historia. Än mer viktigt var skapandet av nya kontakter och de internationella nätverk som etablerades. I dagens Europa förekommer frekvent utbyten av studenter, så kallade Erasmusutbyten, mellan olika universitet på ungefär samma grundprinciper. Sedan 2009, då EU-kommissionen lanserade programmet, finns också EYE (Erasmus for Young Entrepeneurs) som möjliggör för nya och framförallt unga entreprenörer att företa sig en modern ”Grand tour”. David Lindgren Zacharias, Projektledare för EYE vid Norrbottens Handelskammare, berättar mer;

Erasmus for Young Entrepreneurs är europeiskt utbytesprojekt som möjliggör för nya företagare att åka ut i Europa och göra ett utbyte med ett etablerat företag och på så sätt skapa nya nätverk och hitta nya affärer. De betyder också att en ung företagare kan växa som människa och entreprenör och hitta nya marknader och skapa bättre företag.

Företag ska inte begränsas av gränser

Tillsammans med European Minds har Handelskammaren i Norrbotten drivit utbytet av regionens entreprenörer. Sedan 2009 har drygt 30 stycken nya entreprenörer skickats ut till värdföretag runtom i Europa samtidigt som ett tiotal från andra europeiska länder fått plats hos svenska företag. De branscher som har representerats under hittills gjorda utbyten är IT, event, turism, mat, kläddesign, konst, app-utveckling, formgivning, kommunikation och livsstil. David förklarar varför den här typen av förflyttning runtom i Europa är viktig för unga entreprenörer och vilka mervärden som skapas;

Man brukar ju säga det att bara satsa på företag som bara har hemmamarknaden som fokus ger ingen tillväxt utan man måste titta på större marknader och genom att skapa de här möjligheterna tidigt i företagen så blir det en naturlig del att tänka export, tidigt, man begränsar inte sin marknad  från början och det tror jag är det viktiga i det här – det finns egentligen inga gränser för de företag de startar, så att de kan tänka större. Erasmus for Young Entreprenurs är ett väldigt konkret exempel på hur man kan skapa konkret tillväxt i regionen genom att satsa på de unga företagarna och ge dem helt nya verktyg och nätverk.

Fler regioner borde haka på

Erasmus for Young Entrepreneurs är enligt David ett kraftfullt verktyg  för att skapa nödvändig kunskap för internationalisering av företag i tidiga skeden och på så sätt möjliggöra till fler och bättre affärer. Runtom i Europa finns 250 stycken så kallade noder med aktiva organisationer, men i Sverige finns i dagsläget bara en;

Vi i Norrbotten och Västerbotten är de enda regionerna i Sverige som jobbar med det här programmet och vi tycker såklart att fler regioner som borde hoppa på det här programmet då skapandet av de här kontakterna skapar tillväxt bland unga företagare.

 

Kort fakta;

Informationsfilm om Erasmus for Young Entrepreneurs Norrbotten (http://www.youtube.com/watch?v=l6Uh8Zj8ZCA)

Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) möjliggör för nya entreprenörer, som har startat eller funderar på att starta företag, skall få vägledning av en etablerad och erfaren entreprenör i ett annat EU-land. Samarbetet skall ge nya exportkontakter, internationella nätverk och kunskaper om andra affärskulturer. De nya entreprenörerna arbetar tillsammans med den etablerade företagaren i 1-6 månader. En ersättning av 1000 €/ månad utgår till de unga entreprenörerna som reser ut.

(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)

 

 

 

 

Lämna en kommentar