SVERIGE / LANDSTING: Regeringens omarbetade förslag till en mer marknadsanpassad kollektivtrafik möter fortsatt kritik. – Förändringarna är bara av kosmetisk natur, säger Lena Hasselgren (S), ordförande i riksdagens trafikutskott.  

Kommersiella bussföretag får grönt ljus för att bedriva lokal och regional kollektivtrafik, när regeringen nu lägger förslag som ska anpassa kollektivtrafiklagstiftningen till EU:s nya regelverk. Riksdagen har redan beslutat att öppna marknaden för persontrafik på järnväg från och med den 1 oktober 2010.
 
Utredaren Ulf Lundin fick förra året skarp kritik för att han kom med förslag som skulle släppa de kommersiella krafterna alltför fria. Därför betonar regeringen nu att de privata trafikföretagen ska hållas under uppsikt, bland annat genom att de blir skyldiga att lägga in sina tidtabeller och linjesträckningar i ett gemensamt informationssystem.
Samtidigt ska nya regionala kollektivtrafikmyndigheter ta över det strategiska beslutsfattandet om kollektivtrafik som idag oftast sköts av länstrafikbolagen. Enligt regeringen innebär det ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering.
De nya regionala myndigheterna får större möjligheter att organisera trafik över länsgränserna, vilket bland annat ska förbättra villkoren för arbetspendling.
Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott, tror att det reviderade förslaget får ett bredare stöd.
– Det finns ju ingen anledning att hoppa längre än att alla är med och hoppar, säger, säger han.
Rådhströms partikamrat Christer G Wennerholm, ordförande i Svensk Kollektivtrafiks styrelse, är positiv och tycker att regeringen har lyssnat på branschen.
 
Fragmentiserad trafik
Men från oppositionspartierna i riksdagen är kritiken fortfarande hård: Samordningen av trafiksystemen slås sönder. Förslaget leder till en fragmentiserad kollektivtrafik med höjda priser, sämre trafikutbud och lägre resande, skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam motion som lämnades till riksdagen i slutet av veckan. 
I motionen skriver partierna att en väl fungerande kollektivtrafik och fritt marknadstillträde är två oförenliga företeelser: ”Det offentliga måste därför ta ett tydligt finansiellt och organisatorisk ansvar för kollektivtrafiken. Marknaden får inte bli norm.”
 

Lena Hasselgren anser att regeringen beskriver kollektivtrafiken som en monopolmarknad och ger en falsk verklighetsbild.

– Vad vi har är en upphandlad marknad med hundratals privata aktörer. Dagens system ger konkurrens och utrymme för många mindre aktörer att etablera sig. Med regeringens förslag kan vi istället få en oligopolmarknad där mindre aktörer får svårt att klara sig i konkurrensen med de större, säger hon.
Lena Hasselgren framhåller att offentlig upphandling av kollektivtrafik är ett utmärkt verktyg för att driva den tekniska utvecklingen framåt och ställa krav på utformningen av bussar och tåg.
 
Järnvägen störst problem
Conny Strand, vd Länstrafiken Mälardalen, ser avregleringen av järnvägen som det största bekymret för länstrafiken.
– Det skapar en osäkerhet för den del av nätet som är offentligt upphandlad, inte minst vad gäller ekonomin.
Däremot är han positiv till att de regionala trafikmyndigheterna ska ta fram trafikförsörjningsprogram.
– De gör det lättare att få en långsiktighet i vilken roll kollektivtrafiken kan spela för den regionala utvecklingen.
Conny Strand är nöjd med att regeringen så tydligt utelämnat flera av Lundins utredningsförslag, men tycker att det är svårt att utse vinnare och förlorare.
– Innan man kan säga något om det måste regeringens förslag testas i verkligheten.
Regeringen föreslår att den nya kollektivtrafiklagen ska träda i kraft 1 januari 2012.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar