NORDEN/ ÖSTERSJÖN: Gröna transportkorridorer genom Sverige vore bra men gröna korridorer i hela Östersjöregionen vore ännu bättre. Rätt planerade kan transportlederna dessutom göra regionen mer attraktiv. Med den utvecklingen i sikte arbetar just nu 20 samarbetspartners i åtta länder – ledda av Region Skåne – i EU-projektet Trans Baltic.

Om länderna runt Östersjön reellt ska utgöra en region – ja, då måste transporterna flyta. EU-projektet Transregio Baltic ser över hur transporterna löper idag och hur de borde löpa imorgon. Projektet har i sommar nått ungefär halvvägs genom sin projekttid (juni 2009 till dec 2012) så nu börjar beställda rapporter och studier ramla in. Men det är lika mycket som mötesplats som projektet får sin betydelse. – Vi får forskare och beslutsfattare att sitta ner och diskutera tillsammans. Vi får kommuner och regioner att tänka, förklarar Mats Petersson från Region Skåne, en av initiativtagarna på tjänstemannasidan.   Långa perspektiv Lite oväntat är det Indien som för närvarande inspirerar projektmedarbetarna i Transbaltic. Flera av deltagarna har varit på studieresa till den snabbväxande asiatiska ekonomin och sett att snart kan en alternativ väg för varutrafiken in i Europa behövas – och då öppnas en chans för Östersjöregionen om man håller sig framme. Perspektivet i Transbaltic är just så långsiktigt. En annan studie behandlar t ex vad det betyder för regionen att isarna smälter i Arktis och redan öppnat helt nya farleder norr om Skandinavien. God framförhållning är A och O när transportleder ska skapas. Men projektet sysslar också med här och nu. Ambitionen är att bli en europeisk förebild när det gäller att skapa gröna korridorer. – Vi vill förstås att kommande infrastrukturprojekt tar det stora perspektivet och t ex undviker att bygga in trängsel, miljöskador och trafikolyckor, förklarar Pontus Lindberg, (m) ordförande i Region Skånes tillväxtnämnd. – Det gröna perspektivet är nu inte det första som upptar t ex Polen eller Ryssland när de planerar transporter men genom samarbetet kan vi bidra att det inte faller helt bort hos dem heller, kommenterar Mats Petersson. Vattenvägarna Sjötrafiken och hamnarna är minst lika intressanta. EU hoppas som bekant på att ”motorvägar på vattnet” ska kunna komplettera vägtransporter för att minska trängsel och utsläpp men då ska hamnarna också byggas ”gröna”.  Inte minst i skånska städer som Malmö, Trelleborg och Ystad är vattentrenden just nu stark, påpekar Pontus Lindberg: – Städer vänder sig mer och mer mot vattnet, bygger bostäder, promenader och utvecklar hamnarna. Det är Region Skåne som leder EU-projektet med 20 partners i åtta länder.  

– För oss är det naturligt att vilja ta en ledarroll. Dels är det för att visa EU att vi kan, att bli synliga. Vi vill ligga i framkant. Men det är förstås också för att transporter är en så central fråga för vår region, säger Lindberg. Genom Skåne passerar minst hälften av den svenska gods- och passagerartrafiken på väg ut i Europa. Och den norska trafiken. Liksom stora delar av den finländska. Och då ska vi inte glömma de danska transporterna i den andra riktningen. Skåne har mer transittrafik än Schweiz, mitt i Europa. – Ett EU-projekt ger inte alla lösningar men det skapar kunskaper och inte minst ett viktigt kontaktnät för våra transportplaner i framtiden, understryker Pontus Lindberg. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Ylva Nilsson

Lämna en kommentar