SVERIGE / REGIONERNA: De regionala förutsättningarna, och deras olika beslut och insatser påverkar i hög grad förmågan till tillväxt och förnyelse. Delprojektet ”Regionala dialogen” har som syfte att öppna upp för dialog om hur man på bästa sätt skapar ett gynnsamt innovationsklimat. Ambitionen är också att ventilera och föra fram viktiga frågor ute i regionerna.