SVERIGE / KOMMUN: - Vi kommuner måste börja samarbeta långt mer än i dag om en regional reformering verkligen ska få genomslag. Det menar Anders Wilander (M) kommunalråd i Tranås. - Prioriteten måste vara fungerande kommunikationer och här har kommunerna mycket kvar att göra.

Den 17 november höll Centrum för kommunstrategiska studier sin årliga kommundag som denna gång hade temat ”Kommunen i regionen – kommunernas och regionens praktiska arbete bortom regionreformens geografi”. En av talarna var Anders Wilander som också agerade värd för konferensen.

– Något som är slående denna dag är att alla tycks vara överens om att en ny region behöver en viss storlek och mängd människor. Samtidigt är det uppenbart att vi i kommunerna inte har gjort vår del av hemläxan.

Kollektivtrafiken – en gemensam huvudvärk

Enligt Wilander så är det en fungerande kollektivtrafik och en sammanhållen infrastrukturplanering som måste bli kommunernas första prioritet vid en större regionbildning.

– Annars kommer en aldrig så långt driven regionreform få det genomslag som krävs. Olika platser måste kopplas ihop och klarar inte vår kollektivtrafik denna utmaning så riskerar vi snarast en regionminskning genom att människor väljer bort de kollektiva transporterna, säger han.

Vilka effekter som den nya kollektivtrafikmyndigheten kan tänkas ge kan han däremot inte uttala sig om.

– Visst, myndigheten är ett steg i rätt riktning, men den ägs av landstingen eller regionförbunden vilket innebär att kommunerna likväl måste hitta ett sätt att bli delaktiga och där har vi inga svar än på hur det ska se ut.

Små kommuner ofta nöjda

Kommunalrådet i Tranås är heller inte alls klar över hur denna nya form av kommunal samverkan skulle kunna se ut.

– Visst har vi i kölvattnet av regiondiskussionerna här i vårt län tittat lite på hur kommunerna valt att samarbeta i Skåne, Västra Götaland och Halland. Men något som slagit mig är att de minsta kommunerna i både Skåne och Västra Götaland ofta ansett att de fått mer att säga till om än de vågat hoppats, säger Anders Wilander.

– För vår del här i Jönköpings län och Östergötland så handlar en ny samverkansmodell framförallt om att beakta medborgarnas behov men också hur många kommuner som kan tänkas ingå i en ny regionbildning. Halland med sina sex kommuner har ju en annan modell än skåningarna med sina 33 kommuner, säger han.

Varberg gillar Hallandsmodellen

Vad tycker då Hallandskommunerna om sin modell. Jörgen Warborn, (M) kommunstyrelsens ordförande i Varberg säger sig vara mer än nöjd.

– I vår nya regionbildning har vi inrättat en kommunberedning där vi visserligen inte tar några beslut men träffas tillräckligt ofta för att både få med våra åsikter och synpunkter innan regionfullmäktige går till beslut och även en bra återkoppling in i vår egen kommunala beslutsapparat, säger han.

 

Ser du i dag några brister i den modell som Halland valt och som du helst skulle se att man gjorde något åt?

– Inget jag har reflekterat över men visst, man ska man alltid vara öppen för att pröva och förnya. Men i dagsläget så tycker jag att Region Halland hittat en modell som både fungerar bra och som är väl anpassad till det antal kommuner vi har, säger Jörgen Warborn.

Inget intresse för länsparlament

I Sundbyberg, som är en av kranskommunerna kring Stockholms stad, är situationen minst sagt annorlunda för kommunernas samarbete och inflytande över den regionala agendan. Bert Jagerby (V) oppositionsråd i kommunen tycker att det är svårt att överblicka alla samarbeten.

– Därför har jag svårt att tänka mig ytterligare samarbetsformer. Den diskussion som tidigare fanns om ett länsparlament har i dagsläget helt somnat in, säger han.

För egen del skulle han vilja se att det samarbete kring socialtjänsterna som redan finns mellan kranskommunerna norr om Stockholm blev tajtare.

Jagerby tar också upp Mälarbanan som skär rakt igenom kommunen och där politikerna helst ser att hela järnvägen hamnar under jord.

– Här behöver vi också samarbeta mer med grannkommunerna men här handlar det om att lobba in mot staten. Var och en är vi för små och får inte gehör för våra synpunkter, säger han.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar