SVERIGE: – Ska stadsbyggnads- och planeringsfrågor ges acceptabla förutsättningar så är samarbetet mellan Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet en förutsättning, säger Mårten Dunér, enhetschef på Planenheten vid Boverket.
Under allt för lång tid har stadsplanering och hållbarhetsfrågor haft en mycket undanskymd plats i politiken och det är enligt Dunér hög tid att ge frågorna högre prioritet.
Men är det här rätt kvartett av myndigheter eller skulle det vara några andra?
– Jag tycker man prickat helt rätt. Forskningen, arkitekturhistoria och kulturarvet samt vårt eget bidrag kring lagstiftning och processer tror jag ger helt rätt förutsättningar.
Och hur långt kan ni nå tillsammans?
– Vi kommer tillsammans att kunna föra upp de här frågorna på den politiska dagordningen till någon form av anständighetsnivå. Men vill man komma längre då måste vi göra mer tillsammans med andra, säger enhetschefen.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar