Ett och samma lånekort för hela länet. Biblioteken i Norrbotten skapar en gemensam katalog för att öka tillgången till böcker. Samtidigt kräver Svensk Biblioteksförening en nationell strategi för att hindra att stora grupper helt slutar använda biblioteken.

Efter flera år med minskade utlån visar nya siffror från Kungliga biblioteket, SCB och Kulturrådet att nedgången har stannat av. Antalet bibliotek och besökare blir inte heller färre.

Niclas Lindberg

Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare, varnar ändå för alltför stor optimism:

– Visst, man kan säga att det här är ett trendbrott, men vi ser också att klyftorna i biblioteksanvändandet ökar. Totalt är det en minskad andel av befolkningen som utnyttjar biblioteken, säger han.

Kvinnor går till biblioteket i högre utsträckning än män, högutbildade mer än de med lägre utbildning. Barn och ungdomar är ofta där, medan yngre yrkesarbetande män mellan 25 och 40 lyser med sin frånvaro.

– Inkomstskillnader verkar inte ha så stor betydelse, det är mer utbildningsbakgrunden som avgör, säger Niclas Lindberg.

Nationell strategi

Han konstaterar att utvecklingen väcker frågor om bibliotekens uppdrag – ska de även i fortsättningen vända sig till alla medborgare med en bred service, eller ska de ha en mer begränsad uppgift?

– Det här är frågor som behöver redas ut i en nationell strategi. Det har de i de andra nordiska länderna och jag kan inte fatta varför vi inte kan ha det också här i Sverige.

Niclas Lindberg lägger en del av skulden på politikerna. Utöver några riksdagsmotioner i ämnet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet har mycket lite hänt.

– Under lång tid har det saknats politiskt engagemang i de här frågorna hos både Moderaterna och Socialdemokraterna. Utan de två största partierna händer inget.

En nationell strategi skulle också omfatta utvecklingen i olika regioner. Enligt Biblioteksföreningens statistik har antalet bibliotek i landet minskat med cirka 40 procent sedan 1990. Med ökade avstånd blir det ännu svårare att upprätthålla och försöka utveckla invånarnas intresse för bokutlåning.

– Funktionshindrade, äldre och andra som bara går till biblioteket ibland riskerar att helt sluta komma när avstånden ökar, säger Niclas Lindberg.

Gemensam katalog

Kommunerna i Norrbotten försöker möta problemen med ökat samarbete. Vid årsskiftet ska de länka samman alla kommunala bibliotek och länsbiblioteket i en gemensam katalog. Låntagaren får ett lånekort som gäller i hela länet och kan sitta hemma vid sin dator och reservera en bok från biblioteket i en grannkommun.

– Vi vill inget hellre än att bli använda och chansen ökar ju fler servicefunktioner vi har. När man har en begränsad budget och brist på lokaler kan man inte ha hur stora boksamlingar som helst, säger Fredrik Paganus, barn- och utbildningsbibliotekarie i Pajala.

Liknande lösningar finns sedan tidigare i bland annat Västerbotten, där kommunerna närmast Umeå också har rivit murarna mellan sina bibliotek.

– Fördelen är att man kan samplanera sina resurser bättre, bredda utbudet och sluta köpa flera exemplar av samma titel, säger Niclas Lindberg.

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare tror inte att risken är särskilt stor att kommuner utnyttjar samordningen för att skära ner på anslagen till biblioteksverksamheten.

– Hittills har vi inte sett att inköpen har minskat, snarare tar man det här som ett tillfälle att stärka kvaliteten och utbudet, säger Niclas Lindberg.

Lämna en kommentar