GLOBAL: Jakten på alternativa energikällor har återigen börjat ta fart efter finanskrisen. Men fortfarande underskattar de styrande i väst de växande energibehoven i framförallt Kina och Indien. Detta påpekar det internationella energiorganet IEA i sin rapport World Energy Outlook. I rapporten dras en rad slutsatser som alla har bäring på den regionala nivåns omställning.
Om subventionerna till fossila bränslen minskas i OECD-länderna så uppnås tre vinster samtidigt: Ökad energisäkerhet, ekonomisk vinst i form av större hemmamarknad för energiproduktion samt incitament för en omställning av ländernas ekonomiska system. För att uppnå detta i en större skala så krävs aktivt stöd för alternativa energikällor. Samtidigt kommer en sådan omställning skapa stora förändringar inom elproduktionen där allt fler aktörer (privata hushåll, lantbrukare, fastighetsägare m.fl.) dras in i själva energiframställningen. IEA talar i sin rapport om en längre period av omställning som innebär generellt högre energipriser.
Hela processen kan påskyndas av det faktum att utvecklingsländerna efterfrågar mer energi i takt med att deras välstånd ökar. I dessa länder växer både behovet av ren energi och av hela system för att framställa och distribuera energi.
Under hela denna omställning kommer gasen att bli den enskilt störst växande energikällan. IEA talar till och med om gasens gyllene epok.
 
Läs mer: 
 
Länk till IEA: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämna en kommentar