GLOBAL: Inom en nära framtid kommer Kina tvingas välja väg då det kommer till vilka framtida hållbara energikällor som landet ska satsa på. I dag förlitar sig Kina på klassiska energislag som olja, kol, naturgas och uran som inte klassas som hållbara energikällor. Den amerikanska forskaren Michael Klare, som är professor på Hampshire college i USA inom freds- och säkerhetsstudier, menar att politiker och beslutsfattare i allmänhet underskattat betydelsen av detta val då Kinas beslut kommer påverka inte bara världsmarknadspriset och efterfrågan på just den typen av energi utan också den teknologi och ”know-how” som krävs för att få tillgång till och i möjligaste mån själva kunna producera dessa energislag.
Som ett exempel på vad den kinesiska energiråvaruefterfrågan kan få för konsekvenser så öppnade Ryssland helt nyligen en gasledning till Kina från Sibirien. Avsikten är enligt bedömare att Ryssland på så vis kan spela ut kinesiska behov mot europeiska och på så vis få till en konkurrenssituation som ger mer pengar till den ryska skattkistan och ett visst maktinflytande över de två stormakternas intressen. Ett maktspel som ytterst betalas av medborgarna i både kinesiska och europeiska regioner.
 
Länk: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar