EU: Hälso- och sjukvårdsfrågorna är idag en strikt nationell angelägenhet för EU-länderna. Trots detta är hälso- och sjukvårdsfrågorna mer aktuella inom det gemensamma EU-maskineriet än någonsin tidigare. Viktiga anledningar är att sektorn som helhet bidrar allt mer till regionernas tillväxt. Dessutom öppnar EU-samarbete för utbyte på alla plan mellan vårdgivare och andra berörda aktörer i alla medlemsländer. EU-kommissionen vill också stärka den inre fria marknaden på nya områden.     
I Västra Götalandsregionen har man gillat läget och ser en rad möjligheter med utvecklingen. Den 29 oktober bjöd man därför in vårdgivare, politiker, administratörer, universitetsföreträdare och många andra intressenter och policymakers från hela Europa till en konferens i Bryssel under temat “Cutting Edge Healthcare Quality for a Competitive Europe”. Syftet var att byta erfarenheter kring hur man skulle kunna utveckla vården i Europa.
– Vi ser flera utmaningar som vi tillsammans med andra regioner måste ta tag i, där vi tror att vi når längre tillsammans än på egen hand, säger Robert Sinclair, medicinsk rådgivare vid Västra Götalandsregionen.
Sinclair menar att man i de flesta regioner vill ta tillvara den specialiserade sjukvårdens forskningsresurser för att stärka regionens samlade konkurrenskraft. På detta området kan kan EU ge stöd. Ett erfarenhetsutbyte mellan vårdgivare och övriga engagerade inom hälso- och sjukvård kan också bidra till att höja kvalitén på hemmaplan, om man vågar ta till sig ny kunskap från andra länder. Patienterna själva är även mer medvetna om vad de får och inte får i form av vård. Allt detta driver utvecklingen mot en ökad internationalisering av hälso- och sjukvården, menar Sinclair.
Till sist påminner han om EU-kommissionens planer på ett nytt direktiv ”Cross boarder care”, där tanken är att patienter i framtiden ska kunna röra sig mer fritt mellan medlemsländerna.
– Men vad det blir av detta vet ingen i dagsläget, säger Robert Sinclair.

 

NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar