GLOBALT: Den kunskap kring bioenergi som finns i Västerbotten har väckt stort intresse. En delegation av politiker och tjänstemän från Kanada besökte länet den 6 september för att få veta mer.
På önskelistan av möjliga samarbetsområden fanns nya affärsutbyten och forskningssamarbeten. Kanadensarna var allra mest intresserade av nya tekniska lösningar och innovationer inom bioenergikombinat, biomassa, biobränslen och förnyelsebar energi. – Vi som länsorganisation är mycket glada över det här besöket till regionen och hoppas att det kan medföra nya affärsmöjligheter inför framtiden. Vi är övertygade om att det finns stor potential i en vidareutveckling av utbytet mellan företag i Västerbotten och Kanada,
Det finns redan idag exempel på lyckade kanadensiska etableringar i länet, främst inom gruvnäringen, och vi välkomnar såklart fler investeringar inom alla områden, säger Anders Wangby, Västerbotten Investment Agency.
Länk: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar