GLOBALT / STADSUTVECKLING: Köpenhamn är just nu platsen där klimat- och miljöfrågans två fronter hamnat vägg i vägg. På ena sidan förhandlas om ett nytt internationellt klimatavtal mellan världens nationer och på den andra sidan presenteras hållbara lösningar för större städer så att de kan klara av att leva upp till de nya målen.
Den 12 – 13 december öppnades exempelvis dörrarna till Bright Green Expo som pågår som ett parallellevent på Forum i Köpenhamn. En av attraktionerna var det svenska ”SymbioCity Scenarios” som är ett spel där borgmästare får inblick i hur olika beslut får effekter på miljön och klimatet.
Dessutom öppnades redan den 8 december ett sidoevenemang för att presentera vad hållbar stadsutveckling kan innebära i praktiken. Arrangörerna, svenska Miljödepartementet, Stockholm och Malmö stad, hade som målsättning att visa på hur stadsbyggnad och stadsplanering kan användas för att nå både miljö- och klimatmål.
 
Läs mer om Bright Green Expo:
 
Läs mer om det svenska Side Event:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar