GLOBALT: En grönare ekonomi är den övergripande visionen för det stora världsomspännande högnivåmötet för hållbar utveckling ”Rio+20” i Rio de Janeiro i Brasilien i maj 2012, med FN som huvudarrangör. Under mötet planerar EU att föra fram kravet på en ny världsorganisation för miljöfrågor, ”World Environment Organisation”. Kravet ska ses som en återkoppling till de löften som världens länder gav redan 1992 på temat Agenda 21, men också ett sätt att höja ribban och sätta större press på hela världssamfundet. Under toppmötet i Rio står två teman i fokus: hur ska en grönare ekonomi på bästa sätt bidra till en mer hållbar utveckling där fattigdomen minskar samt vilka globala institutionella ramverk krävs för att nå denna hållbara utveckling över hela världen.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar