GLOBALT: Även svenska medborgare har, i en jämförelse med övriga länder i västvärlden, en hög skuldsättning. Men den är inte lika problematisk som i de mest utsatta länderna som Irland, Spanien och Grekland, enligt nationalekonomen Ann-Marie Pålsson, docent vid Lunds Universitet.
– Svenska hushåll har visserligen lånat, men till aktier och fastigheter. Dessutom har man under de senaste 15 åren varit mycket sparsamma så det finns marginaler att ta av. Om vi ser på den svenska situationen utifrån ett makroperspektiv ser det därför inte problematiskt ut i dag, säger hon. 
Enligt henne är det är svårt för svenskarna i nuläget att hjälpa de länder som sitter fast i en djupare ekonomisk kris, annat än att köpa deras varor. På sikt måste dessa länder få förutsättningar att amortera sina lån.
– Men då måste vi också räkna med att den samlade efterfrågan sjunker från dessa länder och det kommer givetvis även påverka Sveriges exportmöjligheter.
 
Se mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar