GLOBALT : Författaren och debattören Mary Kaldor, känd som förespråkare för en kosmopolitisk demokrati, menar att diktaturernas fall i Egypten och Tunisien är att liknas vid Berlinmurens fall. Det är bara det att vi inte ögonblickligen ser likheterna mellan de två händelserna eller helt och fullt inser vidden av vad som nu hänt. Anledningen till att så många bedömare missade detta scenario bottnar i en allt för statisk syn på vad det är som skapar förändringar i världen. Fokus ligger på stater och politiska styrelseskick och inte på civilsamhället. För Mary Kaldor är ett starkare och mer oberoende civilt samhälle vägen vidare till en mer hållbar relation mellan västvärlden och Mellanöstern.   Läs hela debattinlägget:      Källa: Tidskriften Open Democracy    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar