GLOBALT: – Det är hög tid att omdefiniera vår tids ledarskap, som i dag är globalt. Därför krävs nya konstellationer av internationellt samarbete mellan regeringar, civilsamhället och den privata sektorn som arbetar tillsammans för allas bästa. Det sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons under World Economic Forum i Davos 2009 och det är en av utgångspunkterna för rapporten ”Sharing a globalized world”, författad av Bertelsmanns Stiftung. Rapporten pekar på de förutsättningar som är avgörande för att civilsamhället ska kunna delta i den nya slags globala ledningsstruktur som Ban Ki-moon efterlyser. Rapportförfattarna menar att det bland annat behövs nya tekniska lösningar för att civilsamhället ska kunna delta, till exempel webb-lösningar och nya plattformar för erfarenhetsutbyte. FN och andra globala aktörer borde underlätta informationsspridning i realtid, så att fler kan hållas uppdaterade. Rapporten inleds med ett förord av den svenske före detta diplomaten Jan Eliasson, som konstaterar att det civila samhället har en viktig nyckel i form av lokal förankring och engagemang.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar