GLOBALT: Världen är mogen för ett "energi-internet", som gör det möjligt för hundratals miljoner användare att producera förnyelsebar energi, i det egna huset, på kontoret eller i fabriker där energin kan lagras i bland annat vätgas. Det säger den amerikanska forskaren och samhällsdebattören Jeremy Rifkin. Han hänvisar till den omfattande omställning till alternativa energikällor där solpaneler, vindkraft, värmepumpar och biogasanläggningar spelat en avgörande roll. Energiproduktionen har härigenom blivit allt mer diversifierat, men samtidigt enklare att koppla samman via datateknik och det virtuella nätet. Rifkin förutspår en framtid där överskottsenergi kan köpas och säljas i realtid av aktörer över hela jordklotet på samma sätt som människor i dag delar information.   Läs mer:    Fakta: Jeremy Rifkin undervisar vid Warthon school, är en amerikansk ekonom och debattör, framför allt specialiserad på miljöfrågor.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar