GLOBALT: EU:s medlemsländer vet i dag att de måste ställa om sin energikonsumtion till mer klimatvänliga alternativ. Men energipolitiken har också en säkerhetspolitisk sida, där enskilda länder inte vill bygga in sig i strukturer där de blir allt för beroende av en instabil omvärld. Detta säger Storbritanniens före detta energiminister Malcom Wicks, i en intervju med European Energy Review förra veckan.
Wicks är aktuell med en rapport som han skrev på uppdrag av den förra brittiska regeringen, där han pekade på hur EU-ländernas och Storbritanniens behov av importerad energi successivt har ökat, allt eftersom de egna reserverna – framförallt Nordsjön – tömts.
Enligt Malcom Wicks krävs en energiomställning av flera anledningar. Först och främst måste politikerna i väst själva visa handlingskraft, annars kommer inte den övriga världen att tro att en omställning överhuvudtaget är möjlig. Även om väst skulle lyckas minska minska sin energikonsumtion så väntar en massiv global ökning (hans egen gissning är ca 40% fram till år 2030) till följd av ett ökat välstånd i resten av världen. Därför behöver nya energikällor finnas på plats. Enligt Wicks måste EU-länderna bli mer självförsörjande och framförallt inte vara så ensidigt beroende av ett visst energislag.
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar