GLOBALT: Kina är ett av de länder som ger energisäkerhetsfrågan större dignitet än klimatomställningen. Det påpekar Karl Hallding, Kinaansvarig vid Stockholm Environment institut, i samband med starten för klimatförhandlingarna i Durban. Säkerhetstänkande leder till att omställningen i öst skyndas på, vilket även gynnar klimatomställningen, anser han. Detta borde också EU:s medlemsländer lära av, anser han.

– EU har varit alltför problemfokuserat och ser hela den gröna omställningen mer som en börda, medan man i USA och Kina ser nya jobbtillfällen och möjligheter med den nya tekniken.

 

Läs mer: http://www.globalutmaning.se/?p=4254#more-4254

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar