GLOBALT: Mogna IT-länder världen över ser IT-användandet som en av de största samhällsutmaningarna. Tillgången till IT och bredband via accesspunkter är inte längre den avgörande faktorn, det är sättet att använda sig av IT som bäst förklarar den digitala klyftan. Skillnaden mellan grupper i framkant och eftersläpare märks allra tydligast i användarnas sätt att nyttja IT-tjänster. Det framgår av Tillväxtanalys senaste rapport ”Digitala klyftor i ett globalt perspektiv – en översikt av syn och åtgärder från Japan, Sydkorea, Kina, Indien och USA. Även om utmaningen är likartat så skiljer länder sig åt eftersom politiken ser IT-användningen utifrån olika perspektiv. I Sydkorea råder uppfattningen att IT måste tillåtas förändra samhället i grunden, med start i grundskolan, för att på sikt säkra export och innovationskraft inom arbetskraften. Kina fokuserar mindre på individen och mer på hur IT ska överbrygga de regionala och industriella klyftorna mellan landsbygd och tillväxtcentra. Indien har större fokus på landets sociala utmaningar, där IT ses som en genväg för att påskynda utrotandet av analfabetism och fattigdom. I USA har den digitala klyftan hittills främst handlat om att säkerställa den enskilda individens rättstrygghet och möjlighet att få tillgång till allt som kan behövas för att följa den amerikanska drömmen. Enligt författarna kan den svenska IT-politiken hitta inspiration i alla dessa länders arbete kring den digitala klyftan. En viktigt slutkläm är att en generellt ökad tillgänglighet på nätet även kan öka den digitala klyftan, eftersom aktiva användare är de som drar störst nytta av tillgängligheten.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar