GLOBALT: De nordiska länderna vill gemensamt satsa mer och fördjupa sina kontakter med Kanada för att lära sig mer om innovationssystem och utbyta erfarenheter kring energiteknologi. Prioriterade områden är bland annat innovation, miljö, marina frågor, utbildning och forskning, social- och hälsosektorn samt kultur.
Drivande parter från nordiskt håll är Nordiskt Energiforskning samt Nordiskt Innovationscenter och från Kanadensiskt håll finns bland annat International Trade Canada, Natural Resources Canada, National Research Council Canada samt andra representanter inom energisektorn, såsom regionala institutioner och universitet för att diskutera potentiella samverkansplattformer och utveckla konkreta satsningar.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar