GLOBALT: FN:s högnivåpanel, ansvarig under FN:s generalsekreterare, ska utforma en ny vision för hållbar tillväxt och utveckling. I uppgiften ingår att hitta mekanismer för att genomföra visionen med fokus på klimatfrågan. Finlands president Tarja Halonen leder högnivåpanelens arbete, tillsammans med Sydafrikas president Jacob Zumba. I panelen ingår även den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson. Uppdraget syftar till att länka samman globala utmaningar inom områden som klimat, fattigdom, tillväxt, livsmedelsförsörjning och finansiering.   Läs mer från finska statsrådets kansli:    Läs mer från svenska utrikesdepartementet:     NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar