GLOBALT: Det är inte bara människor med utländsk bakgrund eller arbetslösa i största allmänhet som större städer måste fokusera på i sitt integrationsarbete. De enskilda företagen och näringslivet samlat måste också i högre utsträckning bli delaktigt i storstädernas framtida utveckling. Hur detta ska gå till diskuterades i samband med Veritas seminarium Bo-Forum den 7 september i Stockholm. Ett av huvudspåren gick ut på att storstäder överlag måste bli bättre på att ta hand och dra nytta av det engagemang som finns hos de invånare som redan finns på plats liksom de som flyttar in. Det andra huvudspåret var att ingen enskild aktör klarar av denna komplexa och växande utmaning samtidigt som ledordet ”samarbete” nu är svårare än någonsin tidigare att förverkliga. Anledningen är att ju större olikheter aktörerna i ett samarbete bär på, desto större utmaningar att uppfylla alla de förutsättningar som krävs för att just samarbetet ska bli långsiktigt hållbart.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar