GLOBALT: Lika kallt som Arktis är, lika hett åtrås kontinenten av olje- och gasindustrin som söker nya jaktmarker. Ett av de områden där förväntningarna på nya fyndigheter växte i höst var Grönland. Med oljekatastrofen i Mexikanska golfen färskt i minnet lovar oljebolagen och styret på Grönland att säkerhetsfrågorna ska ges högsta prioritet. Någon direkt inverkan på Europas energi- och säkerhetspolitik (beroendet av rysk gas, red. anmärk.) bedöms dessa fyndigheter knappast ge på kort sikt. Däremot kan en storskalig exploatering bli politiskt sprängstoff i internationella förhandlingar eftersom Arktis är en av jordens sista oexploaterade vildmarker. Bland annat har organisationen Greenpeace förklarat krig mot oljeindustrin på den här fronten.   Källa: European Energy Review   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar