GLOBALT / HÅLLBARHET: Staden Portland i Oregon i USA har på nytt utsetts till landets mest hållbara stad. Till invånarantalet är staden ungefär lika stor som Stockholm men här är all kollektivtrafik gratis och elbilar både parkerar och laddas gratis. Vägen till denna ohotade position i USA beror bland annat på att man i staden vid åtskilliga tillfällen gjort en rad strategiska val som fått långtgående konsekvenser. Här finns exempelvis landets enda direktvalda regionala styrelse, Columbia Region Association of Governments (CRAG) som framförallt hanterar motsättningar och tillvaratar möjligheter mellan stad och landsbygd. I sin regionala satsning ”2040 growth concept” så har Portland pekat ut användningen av land samt utvecklingen av regionens transportsystem som de mest prioriterade planeringsområdena. Samtidigt är dessa tätt sammanvävda med hållbarhetsfrågorna så som energiproduktion, en minskad avfallshantering som gynnar återbruk, nyttjande av ny teknologi, hållbart boende och en lokal hållbar livsmedelsproduktion.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar