GLOBALT: Om förtroendet för FN:s klimatarbete ska kunna återupprättas så krävs mer än policyrekommendationer. Det anser Allan Larsson, tidigare svensk finansminister och med i Global Utmanings klimatråd. Han medverkade i en session i New York kring FN:s roll i det globala klimatarbetet där han kommenterade Ricardo Lagos (Chiles tidigare president) rapport på samma tema.

FN måste i högre grad försöka åstadkomma något i de frågor där man enklast kan komma överens, att även tänka in övergångslösningar för att gå från ohållbart till hållbart. Slutligen föreslog Larsson att FN i högre utsträckning bör uppmuntra stöd till regionala initiativ till klimatinvesteringar.

 

Läs mer: www.globalutmaning.se

 

Ladda ned rapporten: http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/09/A-NEW-ROLE-for-UNFCCC-Final.pdf

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar