GLOBALT: Trots de många kriser och katastrofer som drabbat världen, till exempel i Japan, Libyen och hela Mellanöstern, så växer efterfrågan i världsekonomin. Men i nuläget är risken stor att den svenska industrin missar de möjligheter som kommer av den internationella återhämtningen. Dessa slutsatser dras i rapporten ”Mismatch – det ekonomiska läget”, som publicerats av Svenskt näringsliv och där den globala utvecklingen analyseras. Ett av de avgörande skälen till att den internationella uppgången kan gå svenska regioner förbi beror på att de lokala / regionala arbetsmarknaderna inte fungerar tillfredsställande. Matchningen mellan näringslivets behov och arbetskraftsutbudet fungerar helt enkelt inte tillräckligt smidigt, enligt författarna. Situationen är särskilt allvarlig i regioner som Kalmar, Västmanland, Östergötland och Västernorrland. Bättre ställt är det i Halland, Jönköping och Kronoberg. En viktig förutsättning för att nå en bättre matchning på arbetsmarknaden är, enligt Svenskt Näringsliv, det lokala företagsklimatet.   Källa: Mismatch – Det ekonomiska läget, utgiven i mars 2011 av Svenskt Näringsliv.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar