GLOBALT: Energiföretag, institutionella finansiärer och politiker lever i hög grad i skilda världar när det kommer till produktion, distribution och konsumtion av alternativa och hållbara energislag. Detta framkom i en rapport från European Climate Foundation (ECF).

Investerarna deltar inte aktivt i samtalet om hållbar utveckling på samma sätt som policymakers och energibolagen gör. Investerarna ser en uppenbar risk att politikerna ändrar sina policys på detta område, vilket gör stora investeringar riskabla.

Att politiken och policymakers inte förmår agera konsekvent betyder, enligt ECF, att den kickstart som skulle behövas för att alternativa energikällor skulle få ett snabbt genomslag riskerar att dröja.

För den regionala nivån innebär detta att lokala och regionala politiker i högre grad än vid andra större samhällsinvesteringar både måste förlita sig på egna resurser för att skapa ett utbud av alternativa energislag och själva bidra till att skapa den nödvändiga efterfrågan via exempelvis upphandling för att driva på en önskvärd energiomställning.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar