GLOBALT: Det mest miljövänliga invånarna bor i städernas inre kärnor. I Toronto i Kanada ger de upphov till 90 procent mindre utsläpp. Dessa upptäckter presenteras i en studie av Världsbanken, där man också påpekar att 70 procent av världens växthusgaser kommer ifrån den del av världens befolkning som bor i städer. Världsbankens analytiker drar slutsatsen att infrastrukturen runt de snabbväxande storstädernas inre stadskärnor är en av de avgörande nycklarna för att nå framgång i kampen mot klimatförändringen.   Länk till studien:    Källa: Environment & Urbanization   NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar