GLOBALT: De nordiska ländernas sätt att hantera finanskrisen och deras snabba återhämtning i förhållande till övriga Europa och världen väckte uppmärksamhet under World Economic Forum i Davos. Ländernas erfarenheter hade presenterades i skriften The Nordic Way under forumet som pågick mellan den 24 – 30 januari. Det som gjorde störst intryck på de församlade var hur länderna lyckats kombinera en stark konkurrenskraft med social sammanhållning och en ambitiös miljöpolitik.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar