GLOBALT: När det ofrånkomligen blir uppenbart att nationer världen över inte förmår nå några verkliga framsteg under klimatkonferensen i Durban så återstår bara att sätta hoppet till den lokala nivåns handlingskraft.

En olöst problematik som spelar in i förhandlingarna är de bindningar som finns mellan regeringarna och de nationella intressen som finns sammankopplade med olika energikällor som oljeindustrin och kolframställning. Dessa har stort inflytande i förhållande till alternativa de aktörer som företräder alternativa energislag.

 

Läs mer: http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=234&toegang=289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7&id=3

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar