GLOBALT: Norra halvklotet delar många utmaningar som är kopplade till klimatförändringen och den demografiska utvecklingen. Detta har det kanadensiska landskapet British Columbia och de fyra svenska Norrlandslänen, via sitt länssamarbete, tagit fasta på. Den 16 – 17 juni samlades beslutsfattare från båda sidor Atlanten i Sundsvall för att titta närmare på hur ett samarbete skulle kunna se ut. Målsättningen är att hitta lösningar hos varandra på likartade problem, som exempelvis en åldrande befolkning och ett minskande befolkningsunderlag. – Vi kan dra nytta av varandras lösningar istället för att uppfinna hjulet igen på varsitt håll, säger Paul Howgate, projektledare vid Mittuniversitetet. Enligt Howgate syftar samarbetet till att regionerna ska utbyta erfarenheter inom områden som ökad politisk landsbygdsrepresentation, regionala universitet som motor för en regional tillväxt, serviceförsämring och förändrad demografi samt företagsutveckling i de norra landsändarna.   Läs mer:   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar