GLOBALT: Den 21 november stod det klart att storstäder världen över går samman kring en gemensam pakt för minskade utsläpp av koldioxid. Överenskommelsen Global Cities Covernant on Climat omfattar 10 punkter, bland annat att sänka utsläppsvolymerna i absoluta tal, utarbeta strategier för att nå målen fortare och aktivt söka nationella och internationella fonder för att finansiera omställningen. Ett sekretariat för världens städer skall upprättas i Mexiko. Det ska involvera det civila samhället och skapa partnerskap världen över mellan större städer. Allt sker på frivillig basis.
EU:s kommissionär för regionalpolitik Johannes Hahn var på plats och poängterade att detta initiativ är helt i linje med den framtida sammanhållningspolitiken för Europas storstäder.
 
Läs mer om överenskommelsen:   
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar