GLOBALT: – Om en svensk region är på besök i Kina och har med sig representanter för staten, kommunen, näringslivet och universitetet så gör detta ett oerhört intryck på kineserna. Kan man dessutom visa på exempelvis konkreta FoU-samarbeten så stärker det ytterligare vår position och goda rykte, berättar Anita Jonsson, chef för Exportrådets satsning Sino-Swedish Sustainable Business Program (SSSBP).
Hur svenska regioner visar upp sig i Kina är mycket betydelsefullt, säger hon, särskilt för affärer som rör hållbar utveckling.
– Ofta har det hela börjat med ett vänortssamarbete mellan en svensk och en kinesisk kommun, som med tiden har fördjupats. De som har velat har kunnat gå med i vårt projekt och få stöd och hjälp med hur man ska arbeta vidare, säger Jonsson.
Göteborgs kommuns kontakter med Shanghai, som har rötter tillbaka till 1986, är enligt henne ett lysande exempel på detta.
– Men idag är många fler på plats i Kina. Till exempel är både Regionförbundet i Kalmar, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Östergötland med i SSSBP och de gör alla bra ifrån sig, säger hon.
Inom en nära framtid tror hon att vi kommer att se effekterna av dessa kontakter.
– Bara det faktum att Volvo Car Corporation nu blivit kinesiskt kommer att innebära att en mängd affärsrelationer, vilket berör allt ifrån underleverantörer till forskningsprojekt, säger hon.
  
Läs mer om Exportsrådet satsning på SSSBP: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar