NORDEN: Huvudstadsregionerna i Norden växer så det knakar – och Stockholm mest. Storstockholm förväntas växa med en halv miljon invånare fram till 2030.  Att lösa hur infrastrukturen – i form av vägar och kommunikationer – ska utformas, blir en stor utmaning under de kommande decennierna. Inte minst finansieringen.  

– Ett stort problem i sammanhanget är att den regionala nivån är svag i de skandinaviska länderna, där finns inget starkt politiskt mandat, säger Torsten Malmberg, chef för planavdelningen vid Stockholms stadsbyggnadskontor.
– Istället har vi gett kommunerna mycket makt. Men infrastrukturen går tvärs över kommungränserna, ja till och med över nationsgränserna, som i Öresundsområdet. Dagens representativa demokratiska system, uppbyggt på 1800-talet, är helt enkelt inte anpassat för den globala ekonomin, konstaterar Torsten Malmberg.
 
Likartade problem i Norden
Han deltog nyligen vid ett seminarium i Helsingfors, anordnat av Nordregio och Nordiska Ministerrådet, där företrädare för de nordiska huvudstadsregionerna diskuterade den här typen av frågor.
Våra problem är ganska likartade. Vi har starkare lokalt självstyre än i många andra europeiska länder, där den nationella och regionala nivån är starkare och mycket mer styrande, säger Torsten Malmberg.
 
Förbifart Stockholm
Under seminariet diskuterades Förbifart Stockholm, trafikleden som ska knyta samman söder och norr i stockholmsregionen, som ska börja byggas 2012 och vara klar 2020. Enligt nuvarande beräkningar kommer den att

kosta 27,6 miljarder. Fyra femtedelar ska bekostas av trängselskatterna, det vill säga avgifter från biltullar i Stockholm, och en femtedel av staten.

– Jag redogjorde för hur diskussionerna har fungerat mellan de olika nivåerna – kommuner, region och stat – och samarbetet med Trafikverket, förklarar Torsten Malmberg.
 
Staden byggs inåt
Han berättade också om strategin att bygga en tätare stad.
– Vi bygger inåt istället för utåt, eftersom det gynnar möjligheterna att promenera, cykla och åka kollektivt och minskar behovet av att förflytta sig med bil. Vi tänker oss att innerstaden ska växa ut över sina historiska gränser, men också att nio punkter i den yttre staden ska kunna bli större centrumanläggningar, med både bostäder och arbetsplatser – flera städer i staden, så att säga.
 
Torsten Malmberg påpekar också att en god infrastruktur också inbegriper bra flygplatser.
– Våra huvudstäder i Norden ligger ju perifert, men har ändå stor attraktionskraft. För oss i stockholmsområdet är det viktigt att Arlanda kan vara ett nav med många direktlinjer till större städer runt om i världen.
– Goda kommunikationer kommer att spela allt större roll när det gäller etablering av nya företag.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter
Lämna en kommentar