Starka regioner försvagar staten och gör det svårare att balansera den utveckling som pågår mot ett mer federalt Europa, anser förre statsministern Göran Persson. Han vill hellre slå samman små kommuner till större som även får ansvaret för sjukvården.

Att utvecklingen i Europa går mot större federalism är inget att vara rädd för, lugnade förre statsministern Göran Persson när han talade under Ekonomichefsdagarna i Stockholm.

– Det behövs starka politiska institutioner för att balansera ett alltmer våldsamt finansiellt kapital.

Eurosamarbetet driver fram ett federalt Europa, var en av Göran Perssons teser när Kommunalekonomernas förening arrangerade årets upplaga av Ekonomichefsdagarna på Clarion Hotell i Stockholm.

På tre månader har man tagit fram regler för budgethantering i medlemsstaterna i europeiska organ. Nu är bankunionen snart på plats och snart har vi den första europeiska skatten. Jag tror att det är bra.

Göran Persson kände en oro inför risken att Storbritannien kan välja att dra sig ur EU, men såg i övrigt optimistiskt på framtiden.

Jag tror vi tar oss igenom eurokrisen. Varken Grekland, Spanien eller Italien kommer att lämna EU och varför skulle de göra det? De är ju inne i värmen. Jag tror inte heller att Tyskland kommer att låta samarbetet spricka, de har tjänat så oerhört mycket på den här utvecklingen.

Samtidigt ser Göran Persson ett ökat behov av en stark svensk stat för att kunna balansera ett allt mer federalt Europa och hävda svenska intressen, något han kopplade till diskussionen om statens framtid och regionaliseringen av Sverige.

Ogillar regioner

Persson förklarade att han är emot utvecklingen mot regioner. Han avfärdade bildandet av regionala parlament som kosmetiska grepp och beklagade att han inte lyckats stå emot regionivrarna i sitt eget parti.

– Jag ser inga demonstrationståg som drar genom Sverige och kräver regionbildningar eller att slå ihop länsstyrelserna. Men det här är en utveckling som pågår med kraft. Vem tror ett ögonblick att staten kan vara kraftfull i ett läge då vi får 8-10 regioner med beskattningsrätt?

Istället förespråkade han en reform där dagens 290 kommuner minskas till cirka 100 och även får ansvaret för sjukvården

Ett av de främsta motiven för en kommunreform finns i behovet att rekrytera nya chefer menade Göran Persson. De flesta kommuner klarar inte att betala chefslöner som är konkurrenskraftiga gentemot privat sektor.

– Ni kommer att ha gigantiska rekryteringsbehov och få saker är mer dramatiska än när förvaltningen börjar tappa kvalitet.

Ökade skillnader

En regionalisering kommer att öka skillnaderna mellan olika landsändar och bidra till att Sverige klyvs eftersom varje region främst kommer att se till sina egna intressen, hävdade Persson. Större och starkare kommuner har bättre förutsättningar att stå emot nedmonteringen av arbetsplatser och offentlig service.

Göran Persson slog också ett slag för en begränsning av arbetstiden som ett sätt att möta långtidsarbetslösheten och den ökade pressen på de människor som har jobb. Om fler jobbade färre timmar skulle det också bli lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi borde starta diskussionen om kortare arbetstid igen. Jag har själv varit med och stängt den och till och med tyckt den var stollig, men nu tror jag inte längre att det är så.

Färre timmar på jobbet skulle skapa välfärdsvinster, men också öppna möjligheter för de många människor som likt honom själv vill kunna fortsätta arbete länge.

– Jag tror att vi vill jobba långa arbetsliv, eftersom arbete ger självförverkligande och social gemenskap. Man vill inte bli utsliten, men man vill bli tagen i anspråk, sa Göran Persson.

Lämna en kommentar