Gränsbrott!

Statens Mediaråd har konstaterat att rapporten ”Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelkulturen” behöver en ny upplaga och en ny tryckning. Rapporten, som kan tyckas smal för den som inte själv är galen i on-line-gaming bör just därför läsas av den som inte är det. Den innehåller en utmärkt beskrivning av de grundläggande mekanismer som ligger bakom globalisering och digitaliserad dito i synnerhet. För den som kan transponera ett och annat resonemang om guilds till sin egen verklighet är det spännande läsning.

Avbrott!

Slaget om Ojnareskogen på Gotland blottar en del oklarheter i fråga om synen på miljö- kontra ekonomiresurser. Den diskussionen hittar mer än tillräckligt utrymme på andra ställen i medievärlden. Men den blottar också en förvirring kring vem som egentligen äger rätten att tillåta, respektive förbjuda, avverkning och utnyttjande av naturresurser. Just nu är arbetet avbrutet, inte som en följd av samhällsinstanser regelrätta arbete utan som en följd av att det privata Sveaskog har hörsammat en vädjan från bland annat landshövdingen på Gotland. Komplexa frågor kräver alldeles uppenbart en högra komplexitet också i vårt myndighetslandskap.

Sammanbrott…

Hen-debatten kommer med stor säkerhet att återkomma, och återkomma, och återkomma inte bara i Gränsbrytning utan på ett och annat ställe utanför denna utmärkta tidsskrift. När Dagens Nyheter inför en policy om att inte använda ordet ”hen” i i nyhetstext för att det kan betraktas som ett gränsbrytande politiskt ställningstagande gör de sig också aktuella för detta nummers sammanbrott. Oavsett vem som drivit den här frågan på DN’s redaktion så tror vi att hen kommer att få ångra sig.

Vad är Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott?

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Lämna en kommentar