Gränsbrott!

Nordiska rådet föreslår inrättandet av en särskild ombudsman för gränshinder. Den som känner sig illa hanterad av dubbelbeskattning, utebliven rösträtt eller bristande socialförsäkringar skall kunna vända sig till ombudsmannen för att få hjälp. Den övergripande tanken är naturligtvis att de här exemplen skall hjälpa de nordiska länderna till integration. Att utgå ifrån faktiska missförhållanden i stället för principiella överväganden tror vi på Gränsbrytning är en alldeles utomordentligt framkomlig väg.

Avbrott!

Inte mindre än 54 medborgarorganisationer har samlats kring en protestskrivelse i Lettland. Skrivelsen är riktad till välfärdsminister Vinkele och innehåller bland annat följande tänkvärda fundering:

Samhället behöver flickor som är medvetna om sin kvinnlighet medan pojkarna måste lära sig att ta ansvar

Orsaken till denna för seklet så märkvärdiga indignation är att ministern tillåtit att barnböcker delats ut till lettiska förskolor. I böckerna klättrar flickor i träd och pojkar leker med dockor. Under en dag har till och med pojken ett flicknamn och vice versa. Detta är självklart demoraliserande för Lettlands unga och bland de protesterande föreningarna återfinns två lärarorganisationer.

Håll ögonen på barnen! Rätt vad det är börjar pojkar bli kvinnliga, men ännu värre är att vi, om vi inte ser upp, kan få flickor som tar ansvar. Böckerna är från början från Danmark där man ju tycks ha en lite, lite modernare syn på könsroller.

Sammanbrott…

Många politiskt intresserade har insett att gränsen mellan politik och ”vanligt” arbete har varit allt för skarp allt för länge. Det faktum att vanliga, icke organiserade, människor i Sverige drivit politiska samtal och diskussioner har länge varit en assymetri i det politiska landskapet. För att väga upp denna ohållbara situation har därför Moderaterna arvoderat personal från ett cateringföretag för att, i käcka jackor med tryck, föreställa moderata partifunktionärer vid valstugan på Norrmalmstorg. K-G Bergström fick syn på dem och frågade om det inte var märkligt att föreställa moderat mot betalning?

Nej, blev svaret, vi föreställde ju miljöpartister förra veckan. Man får, som ung, ta de jobb som bjuds.

Gränsbrytning applåderar självklart denna nedmontering av artificiella gränser men oroas lite av att partierna i framtiden förmodligen kan tänka sig att hyra funktionärer av varandra om de egna inte räcker till.

 

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”
Lämna en kommentar