Gränsbrytning innebär att man ser bortom den tidigare horisonten. Men det betyder också att man syns från punkter man tidigare inte behövde bry sig om. Transparens är dubbelriktad…

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

Vid Center for Corporate Diversity, CCD, i Oslo har man gjort en kartläggning av hur transparenta företag är i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det finns en del internationella standards för transparens, genomlyslighet och rapportering av detsamma. Vid ett seminarium på börsen i Oslo konstaterade Marit Hoel att utvecklingen varit väldigt snabb i de nordiska länderna men att det också fanns stora skillnader. Sverige och Danmark leder ligan medan Norge och Finland ligger långt efter. Transparens betraktas allmänt som den första – och viktigaste – egenskapen för det som kallas Corporate Social Responsability, eller företagens samhällsansvar.

http://www.corporatediversity.no/nordic_index.html

Avbrott!

IATA, den internationella samarbetsorganisationen för flygtransporter, funderar på att ersätta sitt hittillsvarande gemensamma bokningssystem med ett nytt. En av effekterna är att flygbolagen i framtiden kommer att kunna välja vilka biljetter som är synliga för alla och vilka som bara blir synliga för de egna kunderna eller de egna agenterna. Ett resultat av det här är att vi flygpassagerare kan komma att få väsentligt svårare att jämföra biljetter och att leta efter den bästa lösningen. Att minska transparensen på det här sättet måste betraktas som ett steg tillbaka. Vi ser med spänning fram emot hur det skall gå för de bolag som är bäst på att gömma sina biljetter för hugade resenärer.

http://www.iata.org/whatwedo/passenger/Pages/new-distribution-capability.aspx

Sammanbrott…

Syftet med fri rörlighet över de europeiska gränserna är visserligen att ge alla europeer möjlighet att söka sig vart de vill. Men när välstånd och tillväxt inte flyter ut någotsånär uniformt i Europas länder blir skillnaderna så stora att människor i osannolikt stora skaror kompenserar genom att flytta sig själv. Den spanska webbtidningen ”La Informacion” publicerade i somras en artikelserie med rubriken ”Tala om vad du studerat så skall jag säga dig vart du måste flytta”. Över en halv miljon spanjorer, mest unga sådana, har lämnat landet 2011 och takten ökar. Om inte det europeiska projektet lyckas med att fördela välstånd någotsånär uniformt kommer vi att upptäcka att människor blir sorterade oerhört ouniformt.

http://www.lainformacion.com/

Redaktionen

 

Lämna en kommentar