Den här gången tittar vi på flöden. Vatten blir till vin, minskande ekonomiska flöden stryper sig själv och kollektivtrafiken flyter men biljettsystemet sitter fast.

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

Allt fler företag inser att framgång ofta bygger på engagemang utanför den egna produktutvecklingen och utanför relationen med de egna kunderna. Att ta ett större samhällsansvar brukar kallas för CSR eller Corporate Social Responsibility. Den 14 november delades EU’s utmärkelse inom området ut vid en ceremoni i Bryssel. Prismottagare var Stockholm Vatten som i många år arbetat aktivt med att ta ett större ansvar för samhällsfrågorna. Från och med nu betyder ”urvattnat” alltså ”extra värdefullt”. Grattis!

Avbrott!

Den annalkande ekonomiska krisen oroar många. Inte minst ekonomer och de som räknar på skatteintäkter är bekymrade över att indikatorerna på en djup svacka är fler och fler. För oss är den viktigaste konsekvensen inte i första hand finansiell utan strukturell. Låg ekonomisk aktivitet leder nämligen ofta till ryggradsmässig protektionism och medan ekonomin ganska fort hämtar sig tar det mycket längre tid att öppna gränser och handel när man väl en gång börjat stänga dem.

http://www.economist.com/node/21557766

Sammanbrott…

När man söker på ”gemensamt biljettsystem för kollektivtrafik” får man en hel del träffar. Det visar sig att regeringen givit statliga verk lite uppdrag att… Att föreningar och huvudmän skrivit visioner om… Att passagerare och medborgare pekat på nödvändigheten av.. De äldsta inläggen i debatten lär vara föremål för Riksantikvariens intresse och de senaste är skrivna i morse. Det enda de har gemensamt är att de inte på något sätt har en motsvarighet i verkligheten. Hur svårt kan det va?
Redaktionen

 

Lämna en kommentar